Yixiao Jiang.jpg

yixiao jiang

I'm building a portable biolab, setting up manufacturing facilities, constucting an online open source community.